हद्दपार आरोपीस घातक शस्त्रासह अटक

नागपूर :- गुन्हेशाखा युनिट क. ३ पोलीसांचे पथक पोलीस ठाणे शांतीनगर हद्दीत अवैध धंदे व गुन्हेगाराचे शोधात पेट्रोलीग करीत असतांना, त्यांना गुप्त बातमीदाराकडुन मिळाली की, लालगंज झाडे चौक, नागपूर येथे एक हद्दपार ईसम हा सार्वजनिक ठिकाणी हातात शस्त्र घेवुन धुमधाम करीत आहे. अशा माहितीवरून नमुद ठिकाणी गेले असता, एक ईसम हा हातात शख घेवुन दिसल्याने त्यास स्टाफचे मदतीने ताब्यात घेतले. त्यास त्याचे नाव पत्ता विचारले असता, त्याने आपले नाव धनंजय उर्फ स्वप्नील ज्ञानेश्वर वैरागडे, वय ३० वर्षे, रा. लालगंज, झाडे चौक, नागपूर असे सांगीतले, आरोपीचे जवळुन एक लोखंडी चाकु किंमती अंदाजे २००/- रू. चा जप्त करून व आरोपीचा अभिलेख तपासला असता तो पोलीस ठाणे शांतीनगर येथुन हद्दपार असल्याचे समजले, आरोपी व जप्त मुद्देमाल पुढील कारवाई कामी पोलीस ठाणे शांतीनगर यांचे ताब्यात देण्यात आले.

आरोपी हा कोणतातरी दखलपात्र गुन्हा करण्याने उद्‌देशाने शस्त्र बाळगताना समक्ष मिळून आल्याने तसेच, त्याने मा. सह पोलीस आयुक्त साहेब, नागपुर शहर यांचे मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याने पोहवा विजय श्रीवास यांनी दिलेल्या तकारीवरून पोलीस ठाणे शांतीनगर येथे पोउपनि चादिकर ९९२३७१२४१० यांनी आरोपीविरूध्द कलम ४/२५ भा.ह.का., सहकलम १३५, १४२ म.पो.का. अन्वये गुन्हा नोंदवुन, आरोपीस अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

वरील कामगिरी अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), पोलीस उप आयुक्त (डिटेक्शन), सहा. पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखा यांचे मार्गदर्शनात, युनिट क. ३ चे अधिकारी व अंमलदार यांनी केली.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

फसवणुक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

Wed Mar 13 , 2024
नागपूर :-दिनांक २०.०२.२०२४ चे ००.०० वा. ते दिनांक ११.०३.२०२४ चे १५.०० वा. चे दरम्यान, पोलीस ठाणे यशोधरानगर हद्दीत विनोबाभावे नगर, गल्ली नं. ५, प्लॉट नं. २१५, येथे राहणारे फिर्यादी निलेश देवनाच खापरे, वय ३५ वर्षे, हे घरी हजर असतांना त्यांनी इंस्टाग्रामवर एक जाहिरात बघीतली त्यामध्ये स्टॉक मार्केट मध्ये ५ ते १० टक्के नफ्या बाबत सांगीतले होते, त्यानंतर आरोपी क. १) […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com