नागपूर :- पोलीस ठाणे नंदनवन हद्दीत राहणाऱ्या ३३ वर्षीय महिला फिर्यादी यांचा परिचित आरोपी नामे अभिषेक यशवंत सुर्यवंशी, वय ३१ वर्षे, रा. हिंगणा, नागपूर याने फिर्यादी महीलेचा वाढदिवस साजरा करण्याचे बहाण्याने फिर्यादी महीलेला त्याचे घरी घेवुन गेला व फिर्यादीस शरीरसुखाची मागणी करू लागल्याने फिर्यादीने नकार दिला असता, आरोपीने तिचे ईच्छेविरुध्द शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर आरोपीने फिर्यादीस लग्नाचे आमिष दाखवुन […]

नागपूर :- गुन्हेशाखा युनिट क १ वे अधिकारी व अंमलदार हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचे शोधात पोलीस ठाणे हुडकेश्वर हद्‌दीत पेट्रोलीग करीत असताना, त्यांना उदयनगर चौक येथे सार्वजनिक ठिकाणी एक संशयीत ईसम दिसला असता, तो पोलीसांना पाहुन पळून जात असता, त्यास स्टाफने मदतीने ताब्यात घेवुन त्याचे नाव पत्ता विचारले असता, त्याने त्याचे नाव हर्षल राकेश ब्राम्हणे, वय २४ वर्षे, रा. पॉट नं. […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे कळमना हद्दीत प्लॉट नं. २०१, कटरे सोसायटी, गुलमोहर नगर, कळमना, नागपुर येथे राहणाऱ्या फिर्यादी पल्लवी प्रफुल्ल वानखेडे, वय २८ वर्षे, यांचेसोबत राहणारी मैत्रीण आरोपी नामे रूपाली रमेश बोरपाटे, वय ३० वर्षे, रा. तमकुही राज, कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) हिने फिर्यादीची नजर चुकऊन, त्यांचे पर्समधुन कपाटाची चाबी घेवुन, कपाटातील सोन्याचे वेगवेगळे प्रकारचे दागिने व नगदी ४०,०००/- रु. असा […]

नागपूर :- फिर्यादी राजु शिवचरण श्रीवास, वय ५२ वर्ष, रा. फ्लॅट नं. १०८४, विनोबा भावे नगर, यशोधरानगर, नागपूर यांच्या पत्नीचे दोन वर्षा पूर्वी आजाराने निधन झाल्याने फिर्यादी यांनी दुसऱ्या लग्नाकरीता शादी डॉट कॉम या संकेत स्थळावर आपली नोंदनी केली. आरोपी क. १) मयुरी प्रमोद काळे उर्फ गरीमा शिद वय २७ वर्ष रा. हुडेकश्वर नाका जवळ, नागपूर ही पूर्वी शादी डॉट […]

नागपूर :- फिर्यादी तुषार ज्ञानेश्वर इंगोले, वय ३७ वर्ष, रा. घर नं. ८२८, बोरगाव, गोरेवाडा रोड, नागपूर यांनी पो. ठाणे मानकापूर हहीत, तुषार हार्डवेअर दुकानाचे मागे इंगाले लॉनचे बाजुला त्यांची बोलेरो गाडी क. एम. एच ३१ डी. एस ६०१७  ऊभी करून ठेवली असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीचे गाडीची एक्साईड कंपनीची बॅटरी किमती अंदाजे १०,०००/- रु ची चोरून नेली. अशा फिर्यादी […]

उमरेड :- मौजा खेडी शिवार येथील तारणा फाटा, उमरेड ते सेव डांबरी रोडवर उमरेड ०३ किमी पूर्व येथे दि. २५/०२/२४ चे १०/०० वा. ते १०/३० वा. दरम्यान सन २०२३ मध्ये झालेल्या गामपंचायत मौजा सेव येथील निवडणुकीत फिर्यादी नामे- विकास पांडुरंग मेश्राम, वय ५० वर्षे, रा. सेव ता. उमरेड ग्रामपंचायत सेव व फिर्यादीची पत्नी उभे होते. त्यात दोघेही निवडून येवुन फिर्यादी […]

सावनेर :- पोलीस स्टेशन सावनेर येथील स्टाफ यांना गुप्त बातमीव्दारे मिळालेल्या माहिती वरून धापेवाडा माही लॉज वर पोस्टे सावनेर येथील अधिकारी व अंमलदार यांनी दिनांक २४/०२/२०२४ चे १४.३० वा. ते १८.४६ वा. दरम्यान रेड केली असता यातील आरोपी माहीलॉज मालक सुशिल नारायणराव गजभिये वय ३२ वर्ष, रा. सावनेर वाघोडा वार्ड नं. २ ता. सावनेर जि. नागपुर तसेच मॅनेजर विनोद जर्नादन […]

नागपूर :- दिनांक २३/०२/२०२४ रोजी सकाळी ०४.४५ वा. दरम्याण पो.स्टे. हद्दीत गस्त चेकींग दरम्याण अवैध्य रेतीवर आळा घालण्या करीता पेट्रोलिंग करीत असतांना जुनी नारसिंगी पांदन रोडवर ०४ ट्रैक्टर क्रमांक १) MH40 A-4070 व ट्रॉली २) MH 40 CQ-6983 व ट्रॉली ३) RTO पासींग नाही व ट्रॉली RTO पासींग नाही ४) RTO पासींग नाही ट्रॉली कमांक MH 32 A-8995 व हे […]

सावनेर :- फिर्यादी यांच्या रिपोर्ट वरुन पो.स्टे. सावनेर येथे अप क्र. ८१४/१९ कलम ३७६, ३७६(३) भादवी सहकलम ४, ५ (जे) (२) ५ एल ६ पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा नोंद झालेला होता. यातील फिर्यादीची अल्पवयीन पिडीत मुलीला आरोपी नामे बळीराम तुळशिराम इरपाची, वय ४५ वर्ष, रा. शेरहीता सावनेर जि. नागपुर याने पिडीतेच्या घरी कोणीही नसताना घरी येवुन वेळोवेळी शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले. […]

खापा :- स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक हे पी.स्टे. खापा हद्दीत पेट्रोलींग करीत असता गोपनीय सूत्रधाराकडून माहीती मिळाली की, एक इसम वाकोडी गावाच्या ग्रामपंचायत जवळ ट्रॅक्टर संलग्न टाली मध्ये अवैधरित्या विनापरवाना रेतीची चोरटी वाहतूक करीत आहे. अशा खात्रीशीर बातमी वरून वाकोडी गावाच्या ग्रामपंचायत जवळ नाकाबंदी करीत असताना एक अवैध रेती वाहतुक संबंधाने जॉन डियर ५२०४ कंपनीचा ट्रॅक्टर क्र. एम.एच-४०/एल- ४२३७ व […]

रामटेक :- पोलीस स्टेशन रामटेक येथील स्टाफ पोस्टे रामटेक हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना गोपनीय सूत्रधाराकडून माहीती मिळाली की, १२ चक्का ट्रक क्र. एम. एच. ४०/ सि डि ३९२८ चा चालक गाडी मध्ये अवैध्यरित्या विनापरवाना रेती लोड करुन वाहुतक करीत आहे, अशा खात्रीशीर बातमी वरून मौजा रामटेक येथे नाकाबंदी करून आरोपी नामे टिकाराम उर्फे संतोश लेहाराम नागवंशी वय ३६ वर्ष रा. […]

– नागपूर ग्रामीण पोलीसांची कारवाई  नागपूर :- दिनांक २२/०२/२०२४ रोजी पोलीस स्टेशन अरोली येथील स्टाफ अवैध चंद्यावर रेड संबंधाने पेट्रोलिंग करीत असतांना पोलीस स्टेशन अरोली येथील निमखेड़ा बाजार चौक येथे काही इसम ५२ ताश पत्त्यावर पैशाची बाजी लावुन जुगाराचा खेळ खेळत आहे. अशी गोपनिय माहीती पोलीस स्टेशन अरोली येथील स्टाफला प्राप्त झाली वरून सदर स्टाफ यांनी निमखेडा बाजार चौक येथे […]

नागपूर :- फिर्यादीचे मामा विजय राजेन्द्रप्रसाद खंडेलवाल वय ६६ वर्ष रा. प्लॉट नं. ३३, आजमशाह ले-आउट, नंदनवन, नागपूर हे त्यांचे अॅक्टiव्हा गाडी क. एम.एच ३१ डी आर २३४७ ने शंकर हार्डवेअर, लोहाओली, येथे मॅनेजरचे कामावर गेले होते. तेथुन दुकानाचे कामानिमीत्त कॅनरा बँक अबिडकर चौक, येथे अॅक्टीव्हा गाडीने जात असता. आंबेडकर चौक, मेट्रो स्टेशन जवळ त्यांचे मागुन येणान्या टैंकर क. एम.एन […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे नंदनवन हद्दीत राहणारी १५ वर्षीय अल्पवयीन फिर्यादी मुलगी हिची ओळख आरोपी नामे शाम उर्फ बिटु प्रशांत बेलखोडे, वय २४ वर्षे, रा. जय जलाराम नगर, खरबी रोड, वाठोडा याचे सोबत झाली. दिनांक १९:०१ २०२४ रोजी २०.०० वा. ये सुमारास यातील आरोपीने फिर्यादीचे अल्पवयीन असल्याचा फायदा घेवुन तिला हसनबाग येथे पाणिपुरी खाण्याचे बहाण्याने बोलाविले आरोपीने फिर्यादीला तेथुन त्याचे […]

संदीप कांबळे,विशेष प्रतिनिधी  कामठी ता प्र 21:- स्थानिक जुनी कामठी पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या मोंढां परिसरात जुन्या वादाचा राग मनात धरून वादाचा वचपा काढण्याच्या उद्देशाने सात ते आठ तरुणांनी संगनमताने माजी नगरसेवक दिलीप बांडेबूचे यांच्यावर तलवार तसेच हॉकी ने जबर मारहाण करून गंभीर जख्मि केल्याची घटना गतरात्री साडे दहा दरम्यान घडली असून यासंदर्भात जख्मि फिर्यादी दिलीप बांडेबूचे यांनी स्थानिक जुनी […]

सावनेर – खापा पोलीस स्टेशन हद्दीतील परिसरात आज  १७ फेब्रुवारी ला पेट्रोलींग करत असताना मुखबीर कडून खात्रीशीर माहिती मिळाली असता नामे दिलीप बावणे रा. वाकी असे बिडाचिचघाट शिवारातील जंगल परिसरात हातभट्टी मोहादारु काढत आहे. अशी गुप्त माहीती वरुन बिडाचिचघाट शिवारातील जंगल परिसरात लपत छपत जावुन मोहादारु भट्टी कडे गेले असता दिलीप बावणे  हा पोलीसांची चाहुल लागताच जंगलाचे दिशेने पळुण गेला […]

भिवापूर :-फिर्यादी नामे बंजा राजेश चौधरी वय ३१ वर्ष रा. भिवापूर यांनी पोस्टे भिवापूर ला तोंडी रिपोर्ट दिली कि, मौजा सालेशहरी (पू) ता. भिवापूर येथील BSNL टॉवर जवळील ०६ लोखंडी प्लेटा कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेले आहे. अशा रिपोर्ट वरून पोस्टे भिवापूर येथे अप. क्रमांक ६२/२०२४ कलम ३७९ भादंवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. सदर गुन्ह्यामचिल अज्ञात आरोपीचे शोध करणे […]

संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी  – डीसीपी पाचच्या पथकाने दिले 29 गोवंश जनावरांना जीवनदान  कामठी :- गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू असूनही अवैध वाहतुकी द्वारे मोठ्या प्रमाणात गोवंश जनावरांची तस्करी होत असल्याची कुणकुण डीसीपी पाच च्या पथकाला लागताच डीसीपी निकेतन कदम यांच्या मार्गदर्शनार्थ कार्यरत असलेले एपीआय जितेंद्र ठाकूर व पथकाने या गोवंश तस्कर बाजाच्या मुसक्या आवळन्याचे ठरविले असून त्यानुसार योजनाबद्ध पद्धतीने […]

नरखेड :- पोलीस अधिक्षक नागपुर जिल्हा नागपुर ग्रामिण याचे आदेशाने दि. १४/०२/२०२४ रोजी देवळी नरखेड, मौजा नरखेड टाउन, पिठोरी नरखेड येथे मोहाफूल गावठी दारू गाळणाऱ्या इसमांवर कार्यवाही करण्यात आली. अवैधरित्या मोहाफुल गावठी दारु काढणारे एकुण ०३ आरोपी हे मोहफुल रसायन सडवा बाळगुन मोहाफुलाची गावठी दारूची रनिंग भट्टी काढताना मिळुन आले. आरोपीचे ताब्यातून मोहाफुल दारूने एकूण ४९ लिटर मोहाफुल गावठी दारू […]

कुही :- दि. १४/०२/२०२४ चे सकाळी ०५/०० वा. दरम्यान पोलीस स्टेशन कुही येथील स्टाफ पोलीस स्टेशन कुही हद्दीत खाजगी वाहनाने पेट्रोलिंग व अवैध धद्यावर कार्यवाही करिता पेट्रोलिंग करीत असता गुप्त बातमीदाराद्वारे माहिती मिळाली कि, एक पिवळ्या रंगाचा टिप्पर हा उमरेड कडुन नागपुरकडे टिप्परमध्ये रेती भरुन घेऊन जात आहे. अशा माहितीवरुन चांपा टोल नाका येथे नाकाबंदी करित असता उमरेड कडुन नागपुरच्या […]

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com