कन्हान :-यातील फिर्यादी दिनांक १३/०७/२०२४ रोजी पोस्टे कन्हान येथे हजर असतांना गुप्त बातमीदाराकडुन खात्रीशीर माहीती मिळाली कि, न्यु मार्केट कन्हान मच्छी मार्केट जवळ “रामु यादव हा आपले मालकीचे साई रेस्टॉरन्ट बिल्डींग मध्ये जुगाराचा गुत्ता चालवित असुन काही इसम जुगार खेळ खेळत आहे.” असे मिळालेल्या विश्वसनीय माहीती वरून पोलीस स्टॉफसह न्यु मच्छी मार्केट कन्हान येथे रेड केली असता एकुण १० इसम […]

बोरी :- दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी पोस्टे बोरी येथील स्टाफ पोस्टे बोरी परीसरात पेट्रोलिंग करीत असतांना मुखबिरद्वारे विश्वसनीय खबर मिळाली की, एक इसम हा बोरखेडी रेल्वे गावाच्या गेटजवळ बसून अवैधरीत्या सट्टाप‌ट्टीवर लोकांकडुन पैसे घेवुन स‌ट्टाप‌ट्टीचे आकडे लिहुन जुगाराचा खेळ खेळवत आहे. अशा माहिती वरून बुट्टीबोरी येथील बोरखेडी रेल्वे गावाच्या गेटजवळ सापळा रचुन छापा टाकुन आरोपी नामे संजय वसंतराव नंदनवार वय ५२ […]

– स्थानिक गुन्हे शाखा, नागपुर ग्रामिणची कारवाई नागपूर :- दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकास मोटर सायकल बोरीच्या गुन्ह्यांचे अनुषंगाने गुप्त बातमीदारा कडून एका संशयित इसमाबद्दल महिती प्राप्त झाली. गोपनिय माहीतीच्या आधारे संशयीत इसम नामे करण गणेश उके, वय १९ वर्ष, रा. चांगदेव नगर, खामला, नागपुर यास पथकाने सापळा रचून इसमास ताब्यात घेतले. त्याचे ताब्यातून चोरी केलेली एक काळया […]

भिवापूर :- दि. १२/०७/२०२४ रोजी पोस्टे भिवापूर येथील स्टाफ पो.स्टे हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असता गोपनीय माहिती मिळाली की, एक रेतीने भरलेला टिप्पर हा निलज कडुन भिवापूर उमरेडच्या दिशेने येत आहे. अशा मिळालेल्या विश्वसनीय खबर वरून स्टाफचे मदतीने तहसिल कार्यालय भिवापुर येथे नाकाबंदी करून १० चक्का टिप्पर कं. एम एच ३३/टी २३३३ चा चालक आरोपी नामे-१) रितीक रवीद्र अहीरकर वय २० […]

नागपूर :- गुन्हे शाखा अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे अधिकारी व अंमलदार हे गुन्हेगाराचे शोधात पेट्रोलींग करीत असतांना, त्यांना पोलीस ठाणे प्रतापनगर हवीत, जयताळा रोड, हिंद नगर, एक्सप्रेस ब्रिज नावाचे कुरीअर ऑफीस समोर, सार्वजनिक रोडवर एका कार जवळील दोन ईसमांवर संशय आल्याने त्यांना थांबवुन त्यांचे नाव व पत्ता विचारले असता, त्यानी त्यांचे नावे आरोपी क. १) करण दिपक पोचीवाल, वय ३१ […]

नागपूर :- गुन्हे शाखा युनिट क. ३ चे अधिकारी व अंमलदार हे गुन्हेगाराचे शोधात पेट्रोलींग करीत असतांना, त्यांना पोलीस ठाणे लकडगंज हहीत, आदर्श नगर, गरोवा मैदान, शिदिचे घरा समोर, सार्वजनिक रोडवर एका ईसमावर संशय आल्याने त्यांना थांबवुन त्यांचे नाव पत्ता विचारले असता, त्यानी त्यांचे नावे हासीम राशीद शेख, वय २२ वर्षे, रा. गरोबा मैदान, माटे चौक, लकडगंज, नागपुर असे सांगीतले. […]

नागपूर :- दिनांक १२.०७.२०२४ रोजी नागपूर शहर पोलीसांनी पोलीस ठाणे हद्दीत महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये ०३ केसेस, तसेच एन.डी.पी.एस. कायद्यान्वये ०१ केस असे एकुण ०४ केसेसमध्ये ०५ ईसमावर कारवाई करून रू. ७,९७,६९०/- रू. चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच, जुगार कायद्यान्वये ०४ केसमध्ये एकूण ०४ ईसमावर कारवाई करून रू. ४,६२५/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. वाहतुक शाखा पोलीसांनी मोटार वाहन कायद्यान्वये […]

खापरखेडा :- पोस्टे खापरखेडा येथील स्टाफ पोस्टे ह‌द्दीत पेट्रोलिंग करीत असतांना मुखविरद्वारे विश्वसनीय खबर मिळाली की, यातील आरोपी राजेश श्रवण बंड वय 45 वर्ष राहणार दहेगाव रंगारी वार्ड क्रमांक चार खापरखेडा हा स्वतःचे पानठेल्यामध्ये कल्यान मटका सट्टापट्टीचे आकडे लिहून लोकांकडून पैसे घेवून लोकांना सट्टापट्टीचे आकडे लिहलेले कागद देवुन कल्यान वरली मटक्यावर हारजितचा जुगार खेळविताना मिळून आल्याने आरोपीचे पानठेल्याची झडती घेतली […]

सावनेर :- पोस्टे केळवद अंतर्गत खानगाव सावनेर येथे राहणारा आरोपी सेवकराम लच्छीराम कदरे, वय 56 वर्ष रा. वार्ड क्र. ३ खानगांव ता. सावनेर याचे घराची दारूवाबत भरझडती घेतली असता आरोपीचे ताब्यातून प्रत्येकी १८० मिली देशी दारूने भरलेल्या ०५ प्लॉस्टिक सिलबंद बॉटल किमंती ३५०/-रु. चा मुद्देमाल मिळुन आला. आरोपीविरूद्ध कलम ६५ ई मदाका प्रमाणे कारवाई करण्यात आली. दि. ११/०७/२०२४ रोजी पोस्टे […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी हद्दीतुन तकीयावाले बाबा दर्गाह समोर, नागपूर ते हिंगणा कडे जाणारे रोडवरून राजु तुळसीराम वाघमारे वय ४० वर्ष रा. पंचशील नगर, नागपुर हे रस्त्याने पायदळ जात असतांना, त्यांना एक क. एम.एच ४० डी.एल ७७४९ चे चालकाने त्याचे ताब्यातील ट्रक भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे चालवुन, रोडने पायदळ जाणारे राजु वाघमारे यांना धडक देवुन गंभीर जखमी केले. जखमी […]

नागपूर :- शहराचे पोलीस आयुक्त यांनी दिनांक ०९.०७.२०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये पोलीस ठाणे कळमना, नंदनवन, कपौलनगर व पारडी नागपूर चे ह‌द्दीत शरीराविरूध्द व मालमत्तेविरूध्द गुन्हे करणारा कुख्यात गुंड नामे प्रताप उर्फ चंचल वल्द लिलाधर नरवरे उर्फ ठाकुर, वय १९ वर्षे, रा. प्लॉट नं. १७, एकता नगर, पोलीस ठाणे पारडी, नागपूर शहर यास महाराष्ट्र झोपडप‌ट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, […]

नागपूर :- दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी नागपूर शहर पोलीसांनी पोलीस ठाणे हद्दीत महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये ०६ केसेसमध्ये ०६ ईसमावर कारवाई करून रू. ३४.७६०/- रू. चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच, जुगार कायद्यान्वये ०३ केसमध्ये एकुण १३ ईसमावर कारवाई करून रू. १,६२,८१५/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. वाहतुक शाखा पोलीसांनी मोटार वाहन कायद्यान्वये विविध कलमांखाली एकुण ३९०८ वाहन चालकांवर कारवाई करून एकूण […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे गिट्टीखदान हहीत, हजारी पहाड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया मागे, नागपुर येथे राहणाऱ्या फिर्यादी श्वेता चंद्रमणी देशभ्रतार, वय २७ वर्षे, यांनी त्यांची अॅक्टीव्हा गाडी क. एम.ए ३१ एफ.डी ११५३५ किंमती ५०,०००/- रू ची पोलीस मुख्यालय येथील शिवाजी मैदान येथे लॉक करून पार्क केली असता, कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फिर्यादीची अॅक्टीव्हा गाडी चोरून नेली. फिर्यादी यानी अशा दिलेल्या तकारीवरून […]

नागपुर :- शहराचे पोलीस आयुक्त यांनी दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये पोलीस ठाणे तहसिल, गणेशपेठ व कपीलनगर, नागपूर ने ह‌द्दीत शरीराविरूध्द व मालमत्तेविरूध्द गुन्हे करणारा कुख्यात गुंड नामे मोहम्मद अरबाज उर्फ सानु वल्द मोहम्मद इसराईल उर्फ मांजा अंसारी, वय २८ वर्षे, रा. कमलबाबा दर्गाहजवळ, मोमीनपुरा, पोलीस ठाणे तहसिल, नागपूर शहर यास महाराष्ट्र झोपडप‌ट्टीदादा, हातभ‌ट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक […]

– पोलीस स्टेशन भिवापूरची कार्यवाही भिवापूर :- पोलीस स्टेशन भिवापूर येथील स्टाफ पोस्टे ह‌द्दीत पेट्रोलिंग करीत असतांना गोपनीय बातमी कडून माहिती मिळाली की पवनी कडून उमरेड कडे एक एल.पी ट्रक टिपर क्रमांक MH-40 CM- 7864 विनापरवाना अवैधरेता रेतीची चोरटी वाहतूक करताना जात आहे अशा खबरे वरून स्टाफ यांनी नक्षी शिवारात प्रभावी नाकाबंदी लावून एल पी ट्रक व एल पी ट्रक […]

नरखेड :- येथील स्टाफ पोस्टे हद्दीत अवैध धंद्यावर रेड संबंधाने पेट्रोलिंग करीत असतांना मुखविरद्वारे विश्वसनीय खबर मिळाली की, पोलीस स्टेशन नरखेड हद्दीतील मौजा बेलोना शिवारात भरतु पटेल यांच्या शेताजवळ पांदन रस्त्यात काही लोक ५२ तासपत्त्यावर पैशाची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळत असल्याची गोपनिय माहीती पोस्टे नरखेड येथील स्टाफ यांना प्राप्त झाले वरून सदर स्टाफ यांनी मौजा बेलोना शिवारात भरतु पटेल […]

नागपुर :-दिनांक ०८/०७/२०२४ रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय काटोल विभाग काटोल येथील स्टाफ पोस्टे काटोल हद्दीत पेट्रोलींग करीत असता मुखविरद्वारे माहिती मिळाली की, नगर परीषद काटोल समोर पिकअप गाडयांच्या मागे काही जुगारी इसम ५२ तासपत्त्यावर पैशाची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळ खेळत आहे. अशा मिळालेल्या माहिती वरून सदर स्टाफ यांनी नगर परीषद काटोल जवळ जावून सापळा रचुन छापा टाकुन आरोपी […]

नागपुर :- शहराचे पोलीस आयुक्त यांनी दिनांक ०९.०७.२०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये पोलीस ठाणे बेलतरोडी, राणाप्रतापनगर, एमआयडीसी, सोनेगांव, धंतोली व इमामवाडा नागपूर शहर चे ह‌द्दीत शरीराविरूध्द व मालमत्तेविरूध्द गुन्हे करणारा कुख्यात गुंड नामे हर्षल राकेश ब्राम्हणे, वय २४ वर्ग, रा. एलॉट नं. २२, दाते ले आऊट, इंद्रप्रस्थनगर, पो.ठा. सोनेगांव, नागपूर शहर यास महाराष्ट्र झोपडप‌ट्टीदादा, हातभ‌ट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे कोराडी हद्दीत सावनेर ते नागपूर हायवे रोडचे बाजुचे सर्विस रोडवर, वि.एम.एन.एल गोडावुन समोर, पांजरा, येथे आरोपी स्वीफ्ट कार क. एम.एच ४० ए.आर ७०४० चा चालक नामे जय घनश्याम भोंगाडे वय २० वर्ष रा. कंभाले टावर, महादुला, कोराडी, नागपूर याने त्याचे ताब्यातील कार नागपूर कडे येतांना भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे चालवून लोखंडी बॅरीकेटला धडक मारल्याने स्वीफ्ट गाडी […]

नागपूर :- पोलीस ठाणे अजनी हद्दीत प्लॉट नं. १६, ओम साई नगर, मानेवाडा बेसा येथे राहणाऱ्या फिर्यादी यांचे सासरे माणिकराव पुंडलीक इंगळे वय ६९ वर्ष हे सि.आर.पी.एफ मधुन निवृत्त असुन त्यांचे कडे परवाना असलेली १२ एम. एम बोअर रायफल आहे, व ते सिस्को कंपनीमध्ये ए.टी.एम कॅश गाडीवर सुरक्षा रक्षकचे काम करतात. फिर्यादीचे पती नितीन माणिकराव इंगळे वय ४० वर्ष हे […]

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com