खंडणी मागणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर :- दिनांक १७.०५.२०२३ चे १५.०० वा. चे सुमारास पोलीस ठाणे बेलतरोडी प्लॉट नं. २७, कुल सोसायटी, महारूद्ध नगर येथे राहणारा फिर्यादी सुचित गुलाब राहंगडाले वय २६ वर्ष घरी असतांना शेजारचे वस्तीत राहणारा आरोपी सन्नी संतराम गायकवाड वय २० वर्ष रा. श्याम नगर सोसायटी, कैकाडी नगर, बेलतरोडी याने फिर्यादीस आवाज देवुन बोलाविले व त्यास “तु वस्ती मध्ये पानठेला कसा सुरू केला” या वरून अश्लिल शिवीगाळ करून आरोपीने त्याचे जवळील लोखंडी बंदुकी सारखे अग्नीशस्त्र काढून धाक दाखवून ‘तु पानठेला लावायचा नाहिस सुरू ठेवायचा असेल तर दर महिन्याला २,०००/- रू खंडणी दयावी लागेल” व न दिल्यास जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पो. ठाणे बेलतरोडी येथे पोउपनि गिरी यांनी आरोपी विरुद्ध कलम ३८५ २९४, ५०६ भादवि सहकलम ३/२५ मा.ह.का सहकलम १३५ म.पो.का अन्वये गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक केली आहे. पुढील तपास करीत आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com