मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज ऑनलाईन तत्काळ सादर करा.

नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत असून 2022-23 या शैक्षणिक सत्रासाठी महाडीबीटी या प्रणालीवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी व परीक्षा फी अर्ज भरण्याकरीता 21 सप्टेंबर 2022 पासून महाडीबीटी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत अद्यापही बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्जाची नोंदणी केलेली नाही. 2022-23 या शैक्षणिक सत्राकरीता विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्जाची नोंदणी तात्काळ शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन् करावी.

संबंधित महाविद्यालयांनी नोंदणीकृत झालेले अनुसूचित जाती, विमाप्र, विजाभज व इमाव प्रवार्गाचे अर्ज तपासणी करून अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजूरी करीता सादर करावे. सदर प्रवर्गाचा एकही पात्र लाभार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची महाविद्यालयाने खबरदारी घ्यावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com