निर्दयतेने व क्रूरपणे कत्तल करण्याकरीता आणलेल्या २० गोवंशीय जनावरांची सुटका, एकूण ३,६५,०००/- रू. चा मुद्देमाल जप्त

नागपूर :- गुन्हेशाखा युनिट क. २ चे अधिकारी व अंमलदार यांनी पेट्रोलींग दरम्यान मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीवरून, पोलीस ठाणे सदर ह‌द्दीत लाल स्कुल ईमारत, गड्डीगोदाम, सदर,नागपूर येथे रेड कारवाई केली असता त्याठिकाणी स्कुलच्या परिसरात, एका रूममध्ये, एकुण २० जिवंत गोवंशीय

जनावरे व गोरे यांना कोंबुन, त्यांना कुरतेने व निर्दयतेने वागणुक देवुन, अवैधरित्या कत्तल करण्याकरीता आणल्याचे दिसून आले. नमुद जनावराचे बाबत आजु बाजूचे लोकांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगीतले की नमुद जनावरे हे आरोपी क. १) नईम कुरैशी २) प्यारे कुरैशी ३) झाकीर कुरैशी ४) रोशन कुरैशी ५) तन्वीर कुरैशी ६) नाहिद कुरैशी ७) आरीफ कुरैशी ८) रिजवान कुरैशी ९) मुश्ताक कुरैशी १०) इरशाद कुरैशी सर्वे रा. गड्डीगोदाम, कसाई मोहल्ला, नागपूर यांचे असुन आरोपींनी स्वतःचे आर्थिक फायद्याकरीता नमुद जनावरांची कत्तल करण्याकरीता आणुन बांधुन ठेवल्याचे समजले, एकुण २० गोवंशीय जनावरे असा एकुण किंमती अंदाजे ३,६५,०००/- रू. चा मुद्देमाल जप्त करून, एकुण २० जिवंत गोवंशीय जनावरे व गोरे यांची सुटका करण्यात येवुन त्यांना गोरक्षण केन्द्र, धंतोली, नागपुर येथे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी फिर्यादी पोहवा. शैलेष जांभुळकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे सदर येथे आरोपीविरूध्द कलम ५(ब), ९, ९(ब) महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा-१९७६. सहकलम ११(१) (ड) (फ) प्राणी क्रूरता अधिनियम-१९६०, अन्वये गुन्हा दाखल करून, आरोपीचा शोध घेत आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

वरील कामगिरी रविन्द्रकुमार सिंघल पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर, अश्वती दोर्जे सह पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर, संजय पाटील अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे, निमीत गोयल पोलीस उप आयुक्त (डिटेक्शन), अभिजीत पाटील सहा. पोलीस आयुक्त यांचे मार्गदर्शनाखाली मपोनि, शुभांगी देशमुख, सपोनि गजानन वांभारे, पोहवा, शैलेष जांभुळकर, नरापोअं, कमलेश गणेर, दिनेश डवरे, संदीप चंगोले, सुनिल कुवर, पोअं. संदीप पांडे, सुनिल चव्हाण, विवेक श्रीपाद यांनी केली.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

हद्दपार ईसमास घातक शस्त्रासह अटक

Thu Apr 25 , 2024
नागपूर :- गुन्हेशाखा युनिट क. १ चे अधिकारी व अंमलदार हे गुन्हेगाराचे शोधात पेट्रोलींग करीत असतांना, त्यांनी मिळालेल्या माहीतीवरून पोलीस ठाणे प्रताप नगर, हद्दीत गणेश कॉलोनी जवळील मैदान, पाण्याचे टाकी जवळ, सार्वजनिक ठिकाणी रेड कारवाई केली असता, आरोपी राकेश रमेश गदिवार, वय ३७ वर्षे, रा. श्यामनगर झोपडपट्टी, प्रतापनगर, नागपुर हा हातात एक लोखंडी कोयता घेवुन धुमधाम करताना दिसुन आला. त्यास […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com