फसवणुक करणाऱ्या आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल, आरोपीला अटक

नागपूर :- दिनांक १०.१२.२०१८ चे ११.०० वा. ते दि. ०३.०४.२०२३ मे १६.०० वा चे दरम्यान फिर्यादी गजाननः आनंदराव देवकर वय ७० वर्ष, रा. स्नेहनगर, महिला आश्रम समोर, सेवाग्राम रोड, वर्धा यांना आरोपी क. १) अनिल अजाबराव ठाकरे वय ५५ वर्ष रा. प्लॉट न. ११४, जुना सुभेदार ले आउट, हुडकेश्वर नागपूर २) मुखत्यार आलम मोहम्मद अली रा. ओम साईनाथ नगर, २७ नागपूर ३) नाझीम अली सैय्यद अली रा. ४३१ आशीर्वाद नगर, नागपूर यांनी संगणमत करून, आरोपी क १ याने फिर्यादीस से एन. आय. टी नागपूर येथे नोकरीत असल्याचे सांगुन फिर्यादीचा विश्वास संपादन करून आरोपी क्र. २ व ३ यांचेसह मिळुन फिर्यादीस उमरेड रोड येथील जाफरी हॉस्पीटलचे बाजुला असलेले एन. आय. टी. नागपूरचे भुखंड विक्रीस आहे असे खोटे सांगुन त्या भुखंडाचे बनावट कागदपत्रे तयार करून ते कागदपत्रे खरे असल्याचे फिर्यादीस भासवुन फिर्यादी कडुन १,५२,००,०००/- रु घेवुन फिर्यादी ची आर्थिक फसवणुक केली.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे सक्करदरा येथे पोउपनि संजय सिंग-८९८३५०१३८३ यांनी आरोपीविरूध्द कलम ४२०, ४०६, ४६५ ४६७, ४६८, ४७९, ३४ भा.दं.बी अन्वये गुन्हा नोंदवून आरोपी क्र. १ यास अटक केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

Practicing Professionals like CA are now under PMLA Ambit

Fri May 5 , 2023
Nagpur :- The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) will apply to practicing professionals in the fields of Chartered Accountancy, Company Secretaries, and Cost and Works Accountants it they carry out any financial transactions on their client’s behalf, according to a notification released by the Central Govemment on May 3, 2023. This notice has been given according to the Prevention […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com