पिस्टल, तीन जिवंत काडतूस जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक

नागपुर – गुन्हे शाखा युनिट क्र. ४  चे पथक  हे आरोपीतांचे शोधात पेट्रोलिंग करीत असतांना गुप्त  बातमीदारामार्फ मत मिळालेल्या माहितीवरून दि.15.03.2022 रोजी 10.15 वा ते 12.55 वा दरम्यान आरोपी नामे सतिश कृष्णराव बोकडे वय 52 वर्ष रा. प्लॉट नं. 32 सी रमना मारेाती नगर पो.स्टे. नंदनवन, नागपूर हा कोणतीही अधिकृत परवाना नसतांना अग्निशस्त्र व धारदार लोखंडी हत्यार जवळ बाळगतांना मिळुण आला. त्यामुळे नमुद  ईसमाचे हे कृत्य कलम भारतीय हत्यार कायदा कलम 3,4,25 तसेच  सह पोलीस आयुक्त नागपूर शहर यांचे मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याने सहकलम 135 महा.पोलीस कायदा अन्वये होत असल्याने त्यास त्याचे राहते घरून ताब्यात घेवून पो.स्टे.नंदनवन येथे सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीचे ताब्यातील 1) 25,000/- रु. -एक लोखंडी मॅग्झीनसह, देशी बनावटी पिस्टल, 2) कि. 900/- रु. -तिन जिवतं काडतुस पिवळया धातुचे, नमु द इसमा समक्ष त्याचे घराची झडती घेतली असता खालील वर्णनाचा मुद्देमाल मिळुण आला. 3) किमती 10000 /- रू. -एक ओपो कंपनीचा लाल काळया रंगाचा अँन्ड्राईड मोबाईल 4) किमती 200 /- रू. -लोखंडी जुने वापरते दोन मोठे चाकु असा एकूण किंमत अंदाजे 36,100/- रू. रूपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

सदरची कारवाई अपर पोलीस आयुक्त(गुन्हे) सुनील फुलारी यांचे निर्देशान्वये पोलीस उपायुक्त (डिटेक्शन )  चिन्मय पंडीत,  सहाय्यक पोलीस आयुक्त ( डिटेक्शन )  रोशन पंडीत यांचे मार्गदर्शनाखाली सपोनि ओमप्रकाश सोनटक्के व पथकातील अमंलदार पो.हवा बबन राऊत, नापोशि. निलेश ढोणे, नापोशि.. बजरंग जुनघरे, नापोशि..युवानंद कडु, नापोशि. दिपक चोले, पोशि महेश काटवले, चालक पोशि लीलाधर भेंडारकर, पोशि श्रीकांत मारवडे यांनी केली आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com