चारीत्र्यावर संशय घेवुन पत्नीचा केला खून

खापरखेडा :- अंतर्गत मौजा वार्ड क्र. ०१ भानेगाव ०२ किमी पूर्व येथे यातील आरोपी हा आपली पत्नी रंजना मनोहर मनगटे वय ४५ वर्ष हीचे चारित्र्यावर नेहमी संशय घेण्याच्या स्वभावाचा असून तो याच कारणावरून वादविवाद करून पत्नीला मारहाण करीत होता. दिनांक २३/०९/२३ से १५/४५ ते १६ / १२ वा. दरम्यान, यातील आरोपी यांने घरी कोणी नसतांनी आपल्या पत्नीचे चारित्रावर संशय घेऊन तिचा नायलॉन दोरीने गळा आवळून खून केला.

सदर प्रकरणी फिर्यादी आनंद मनोहर मनगटे वय २५ वर्ष, रा. वार्ड क्र. ०१ भानेगाव, ता. सावनेर, जि. नागपूर यांचे रिपोर्टवरून पो.स्टे. खापरखेडा येथे आरोपी नामे- मनोहर काशिनाथ मनगटे वय ५० वर्ष, रा. वार्ड क्र. ०१ भानेगाव, ता. सावनेर, जि. नागपूर याचेविरूध्द कलम ३०२ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद केला असुन सदर गुन्हयातील आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्री – सूर्यप्रकाश मिश्रा हे करीत आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

विनयभंग करणाऱ्या आरोपी विरूध्द कारवाई

Tue Sep 26 , 2023
कळमेश्वर :- अंतर्गत मौजा कळमेश्वर बंजारा माता मंदीर १ किमी पूर्व यातील पिडीता वय २० वर्ष हीचा यातील आरोपीने पाठलाग करून रस्त्यात अडवुन शरीर सुखाची मागनी करून, हात धरून विनयभंग केला व “जर तु लग्न केले नाही, तर तुला व तुझे आईला मारून टाकीन, अशी धमकी दिली. सदर प्रकरणी फिर्यादी पिडीता हीचे रिपोर्टवरुन आरोपी नामे चेतन अशोक नागपुरे वय २८ […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com