अवैधरित्या रेती चोरी करणा-या आरोपीविरूध्द कारवाई २० ब्रास रेतीसह एकुण ६१,००,०००/- रू चा मुद्देमाल जप्त

नागपूर :- दिनांक ०४.०२.२०२४ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक ठमके नेमणुक पोलीस अधिक्षक नागपूर ग्रामीण हे पोस्टे बेला हद्दीत अवैध धंद्यावर कार्यवाही करणे कामी पोस्टे बेला परीसरात पेट्रोलिंग करीता फिरत असतांना विश्वसनीय मुखबीरद्वारे खबर मिळाली कि मौजा नांद ते सिर्सी गावाकडे बिना परवाना रेतीने भरलेले १२ चक्का टिप्पर क एम एच ४० सीडी ९६३३ येत आहे. अश्या खबरेवरून रेतीचे अवैध वाहतुक संबंधाने चेक करणे असल्याने सिर्सी गिरड रोडवर नाकाबंदी करीत असता सिर्सी गावाला लागुन असलेल्या रंगनाथ मंदीरजवळ १२ चक्का टिप्पर क एम एच ४० सीडी ९६३३ येतांनी दिसले. त्यास नाकाबंदी दरम्यान थांबवुन टिप्परची पाहणी केली असता सदर टिप्पर रेतीने भरलेले दिसुन आल्याने टिप्पर मधील असलेल्या चालक नामे- १. डेलीराम रतीराम सारवे वय ४२ वर्ष रा. ग्राम पिपरीया ता कालबर्रा जि बालाघाट मध्यप्रदेश हमु. सोनेझरी उमरेड ता उमरेड व क्लिनर २. मंचन मच्छींद्र मेश्राम वय २४ वर्ष य कान्पा टेन्या ता नागभिड जि चंद्रपुर असे सांगितल्याने त्यावरून त्यांना रेती व वाहतुकीचा परवाना नसल्याचे सांगितले वरून सदर टिप्पर मचील रेती ही ब्रम्हपुरी जि बंद्रपुर येथुन आणल्याचे सांगितले, सदर १२ चक्का टिप्पर कि ३०,००,०००/-रू व टिप्परमध्ये १० ब्रास रेती कि ५०,०००/- असा एकूण ३०,५०,०००/- रू चा तसेच आरोपी नामे १. दिपक गंगाधर करोटकार वय ३४ वर्ष रा कान्पा टेन्या ता नागभीड जि चंदपुर, २. अमोल शास्त्री अंड्रस्कार वय २६ वर्ष रा कान्पा ता नागभीड जि चंद्रपुर यांचे १२ चक्का टिप्पर क एम एच ४० सी यु ७३३३ मध्ये १० ब्रास रेती कि ५०,०००/-रू वाहनासह एकूण ३०,५०,०००/- रू दोन्ही मिळून २० ब्रास रेती असा एकुण किंमत ६१,००,०००/- लाख रु चा मुद्देमाल मिळुन आल्याने त्यास सदर टिप्पर त्याने जावेद शेख रा नागपूर याच्या मालकीच असुन त्याचे सांगणेवरून सदर रेतीची अवैधरित्या वाहतुक करीत आहे. असे सांगितल्याने पोस्टे वेला येथे परत येवुन पुढील कारवाई करीता आरोपी व मुद्देमाल ताब्यात दिले. सदर आरोपी यांचेविरूध्द पोस्टे बेला यांचेविरूध्द कलम ३७९,१०९ भादवि सहकलम ४७ (७),४८(८) महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ सहकलम ४,२१ खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियम) अधिनियम १९५७ अन्वये गुन्हा नोंद.

सदरची कार्यवाही पोलीस अधिश्वक हर्ष पोहार, नागपूर ग्रामीण यांचे आदेशाने पोलीस उपनिरीक्षक देविदास ठमके, पोहवा हरीदास चाचरकर, कुणाल ठाकुर, पोलीस अंमलदार गौरखनाथ निवर्ते, अमोल कोटेवार यांच्या पथकाने पार पाडली.

NewsToday24x7

Next Post

देवलापार पोलीसांनी अवैध्य गोवंश वाहतूक करणारा ट्रक व टाटा सुमो वाहन पकडून एकूण २५ गोवंश यांना दिले जिवनदान

Mon Feb 5 , 2024
देवलापार :-दि. ०१/०२/२०२४ रोजी मध्य रात्री पोलीस स्टेशन देवलापार येथील ठाणेदार सपोनि राजेश पाटील हे पोलीस स्टेशन हद्दीत स्टाफसह पेट्रोलींग करीत असतांना गोपनिय माहिती मिळाली की, जबलपुर कडुन नागपुर कडे देवालापार मार्गे एका ट्रकमध्ये अवैध्यरित्या जनावर वाहतूक करून देवलापार दिशेने येत आहे. अशा माहीती वरून पोस्टे समोर देवलापार समोर नॅशनल हायवे क्र. ४४ जबलपुर ते नागपुर रोडवर स्टाफसह नाकाबंदी लावली […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com