अवैधरित्या मोहाफूल गावठी दारूची वाहतूक करणाऱ्या आरोपीविरूद्ध कारवाई

खापा :-पोलीस स्टेशन खापा येथील स्टाफ हे अवैध्य धंदयावर रेड करणेकरीता पोस्टे खापा हद्दीत पेट्रोलींग करीत असतांना गुप्त बातमीदारांकडुन गोपनीय मिळालेल्या माहिती वरून आरोपी नामे जयभिम शेषराव बागडे, वय ४२ वर्ष रा. बिचवा ता. सावनेर जि नागपुर हा आपली हिरो कंपनीची मोटारसायकल क्र. एम एच ४०/सी एन ६५४६ ने अवैधरीत्या विनापरवाना दारू घेवुन येतांना दिसल्याने त्यास थांबवुन त्याचे मोटरसायकलवरील चुंबडीमध्ये असलेल्या काळया रंगाच्या स्वरी टयुबची पाहणी केली असता त्यामध्ये २५ लीटर गावठी मोहाफुल दारू किंमती १२५०/- रू. व हिरो कंपनीची मोटरसायकल क्र. एम एच-४०/सी एन ६५४६ किंमती ३०,०००/- रु. असा एकुण ३१,२५०/- रू चा मुद्देमाल अवैधरीत्या मिळुन आल्याने जप्त करून आरोपीविरुद्ध पोस्टे खापा येथे कलम ६५ (e) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनीयम अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

घातक शस्त्र बाळगणाऱ्या आरोपींना अटक

Mon Apr 1 , 2024
नागपूर :- गुन्हेशाखा युनिट क. १ पथकाचे अधिकारी व अंमलदार हे पोलीस ठाणे यशोधरानगर हद्दीत गुन्हेगाराचे शोधात पेट्रोलींग करीत असतांना, त्यांना खात्रीशीर माहिती मिळाली की, कावरापेठ, रेल्वे कॉसिंग पुलीया जवळ, दोन ते तिन इसम घातक शस्त्रसह आहेत. अशा माहीतीवरून नमुद ठिकाणी जावुन रेड कारवाई केली असता, तेथे आरोपी क. १) शेख दिलदार वल्द शेख नसरुद्दीन, वय २७ वर्षे, २) शेख […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com