गैरकायदयाची मंडळी जमवून जिवानिशी ठार मारणारे आरोपी ताब्यात

नागपूर :- फिर्यादी रितेश सुनिल कन्हेरे वय २१ वर्ष रा. आय.सी चौक, बाजाराचे मागे, हिंगणा रोड, नागपूर यांचा मोठा भाऊ नामे कुणाल सुनिल कन्हेरे वय २३ वर्ष यास आरोपी क्र. १) संदीप उर्फ चिंटू कुन्नीलाल बोपने वय २३ वर्ष २) आयुष उमेश मेश्राम वय २१ वर्ष दोन्ही रा. अष्टविनायक सोसायटी, एम.आय.डी.सी, नागपूर ३) किश राजा हातीवेंड वय १९ वर्ष रा. वैभव नगर, एम.आय.डी. सी, नागपूर ४) कार्तिक हेमराज सुरसाहुत वय १९ वर्ष रा. आनंद नगर, वानाडोंगरी, नागपूर ५) आदीत्य यांनी पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी. हहीत, सत्यसाई मंदीर रोड जवळ, वृंदावन ले-आउट, संगम रोड वानाडोंगरी येथे गैरकायदयाची मंडळी जमवुन फिर्यादीचे मोठे भाऊ यास जुन्या भांडणाचे कारणावरून दगडाने ठेचुन गंभीर जखमी केले, जखमी यास एम्स हॉस्पीटल येथे उपचाराकरीता नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मूत पोषीत केले.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी येथे सपोनि बन्सोड यांनी आरोपीविरूध्द कलम ३०२, १४३, १४७, १४९ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा दाखल करून, आरोपी क. १ व २ यांना अटक केली असुन, आरोपी क. ३ व ४ यांना ताब्यात घेतलेले असुन, आरोपी क. ५ चा शोध सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

घरफोडी करणा-या अट्टल चोरट्याला अटक

Fri May 3 , 2024
– नागपुर ग्रामीण पोलीसांची कार्यवाही 5 घरफोडीचे गुन्हे उघड सावनेर :- फिर्यादी नामे सुरेश शंकर डिगे वय 23 वर्षे रा. वार्ड क्र. 04 खापरखेडा ता. सावनेर याची पत्नी राहते घराला कुलुप लावून अंगणवाडी येथे मुलीला घेवुन गेली असता कोणीतरी अज्ञात चोराने फिर्यादीचे राहते घराचे समोरील दाराचे कुलूप तोडुन घराचे आत प्रवेश करुन लोखंडी आलमारी ठेवलेले सोने आणी चांदीचे दागीने चोरुन […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com