घरफोडी करणाऱ्या आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल

नागपूर :- पोलीस ठाणे पारडी हहीत, घर नं. ५९, सुभाष मैदान, मोहरकर वाडी, पारडी, नागपूर येथे राहणारे फिर्यादी अंकलेश रमेश भानुसे, वय ३३ वर्षे, हे आपले राहते घराला कुलूप लावुन परिवारासह बाहेरगावी गेले असता, कोणीतरी अज्ञात चोरट्‌याने फिर्यादीचे घराचे मुख्य दाराचे कुलूप कोंडा तोडुन, घरात प्रवेश करून, लाकडी आलमारीतुन सोन्याचे दागिने, व रोख ४५,०००/- रू असा एकुण १,७५,०००/- रू या मुद्देमाल चोरून नेला.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे पारडी येथे पोउपनि कोल्हारे ७०२०१०४७४३ यांनी अज्ञात आरोपी विरूध्द कलम ४५४, ४५७, ३८० भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

नागपूर शहर पोलीसांची संयुक्त कामगिरी

Tue Apr 16 , 2024
नागपूर :- दिनांक १४.०४.२०२४ ते दिनांक १५.०४.२०२४ रोजी दरम्यान, नागपुर शहर पोलीसांनी, पोलीस ठाणे हद्दीत संयुक्तिक कारवाई केली. १) गुन्हेशाखा युनिट क. २ पोलीसांनी पोलीस ठाणे कोराडी हद्दीत कोराडी नाका, साई ट्रेडर्स मागील, परिसरात कारवाई करून, आरोपी राजीक शेख रफीक शेख, वय ३२ वर्षे, रा. जयभिम नगर, महादुला, नागपुर याचे ताब्यातुन एक धारदार लोखंडी टोकदार चाकु किंमती अंदाजे ३००/- रू. […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com