अवैध्यरीत्या रेतीची चोरटी वाहतुक करणान्या दोन टीप्परवर उमरेड पोलीसांची कार्यवाही

उमरेड :- उमरेड पोलीसांचे पथक पोस्टे हद्दीत पेट्रोलीग करीत असताना माहीती मिळाली की, काही टीप्पर रेती भरुन उमरेडकडे येत आहेत. अश्या विश्वसनीय माहीती वरून पोलीसांनी सापळा रचुन मांगरुळ फाटा येथे पीवळ्या रंगाचा टीप्पर क्र. एम. एच. ४०/ बी.जी. ९२१६ मध्ये ०५ ब्रास रेतीची अवैध्यरीत्या वाहतुक करताना मिळुन आल्याने एकुण १२,२५,०००/- रू.या मुद्देमाल जप्त केला असुन सदर टीप्परचा चालक सुनील दयाराम गजभे, वय ३२ वर्ष, रा. मोहाळी तह. नागभीड जि. चंद्रपुर व टीप्परचा मालक अमोल दिलीप जांभुळकर वय ३४ वर्ष, रा. विर्ली तह उमरेड जि. नागपुर यांच्या विरूध्द पो.स्टे. उमरेड येथे अप. क्र. ४०/२०२४ कलम ३७९, १०९ भा.द.वी., सहकलम ४८ (७), ४८ (८) महा, जमीन महसुल अविनीयम १९६६,सहकलम ४, २१ खाण आणि खनिज अधीनीयम १९५७ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तसेच एम.आय.डी.सी. परीसरात बी.पी.एड. कॉलेज येथे रात्री २३/०० वा. दरम्यान टीप्पर क्र. एम.एच. ४० सौ. एस. ५८३४ मध्ये १० ब्रास रेतीची अवैध्यरीत्या वाहतुक करताना मिळुन आल्याने एकुण २६,४५,०००/- रू. असा मुद्देमाल जप्त केला असुन टीपरचा चालक आशिष आडकुजी खोंडे, वय २९ वर्ष, रा. चांपा, रोशन उर्फ मोन्टु दिलीप कानतोडे, वय ३० वर्ष, रा. मांगली तह. उमरेड जि. नागपुर यांच्या विरूध्द पो.स्टे. उमरेड येथे अप. क्र. ४१/२०२४ कलम ३७९, १०९ भा.द.वी., सहकलम ४८ (७), ४८ (८) महा. जमीन महसुल अधिनीयम १९६६, सहकलम ४,२१ खाण आणि खनिज अधीनीयम १९५७ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. दोन्ही गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करून त्यांना मा. न्यायालयात हजर करण्यात आले असुन पुढील तपास सुरु आहे.

सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर पोलीस अधिक्षक रमेश धुमाळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजा पवार उमरेड विभाग उमरेड जि. नागपुर ग्रा. यांच्या मार्गदर्शनाखाली स.पो.नि. कुणाल रामटेके, पोलीस अमंलदार प्रदिप चवरे, राधेश्याम कांबळे, पंकज बट्टे, तुषार गजभीये, सर्व पोस्टे उमरेड यांनी यशस्विरीत्या पार पाडली.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

कुही येथील जुगार अड्डयावर धाड 

Wed Feb 7 , 2024
कुही :- पोलीस स्टेशन कुही येथील स्टाफ पोस्टे हद्दीत अवैध धंद्यावर रेड संबंधाने पेट्रोलिंग करीत असतांना पोलीस स्टेशन कुही येथील टाकळी शिवार येथे काही इसम हे पैश्याची बाजी लावुन हारजीतचा जुगार खेळत आहेत. अशी गोपनिय माहीती प्राप्त झाले वरून पोलीस स्टाफ यांनी टाकळी शिवार येथे सापळा रचुन छापा टाकून आरोपी नामे- ०१) सलाउद्दीन यासुद्दीन वय ४२ वर्ष रा. मोमीनपुरा नागपुर […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com