चोरी करणाऱ्या आरोपीस अटक

नागपूर :- पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी हद्दीत महेन्द्रा अॅण्ड महेन्द्रा ट्रॅक्टर कंपनी हिंगणा रोड, येथील कंपनीत सुरक्षा प्रमुख म्हणून काम करणारे फिर्यादी नामे मेजर मनु दिलीप अवस्थी वय ४८ वर्ष रा. एम.आय.डी.सी, नागपूर यांना कंपनीत चोरी होत असल्याचे समजल्याने त्यांनी सि.सी.टी.व्ही. द्वारे चेक केले असता, दिनांक ०२,०२,२०२४ दि. २१. ०५.२०२४ चे दरम्यान आरोपी १) जितेन्द्र दडमल रा. लाडके ले-आउट, बालाजी नगर, एम.आय.डी.सी, नागपूर २) गजेन्द्र युवराज ठाकरे वय २१ वर्ष ३) पराग युवराज ठाकरे वय २४ वर्ष दोन्ही ग. लाखांदुर जि. भंडारा ४) कामेश्वर वासुदेव देशमुख वय ३६ वर्ष रा. आंभोरा ता. कुही जि. नागपूर ५) पंकज आनंदराव बोरडे वय २८ वर्ष कुळेगाव, ता. लाखांदुर जि. भंडारा यांनी संगणमत करून कंपनीतील १) टर्बो चार्जरचे पैकेजींग बॉक्स ४६० नग किंमत्ती २१,६५,०००/- रू चे २) इंजेक्टर ५३६ नग किंमती ६,९१,०००/- रू ३) हायड्रो स्टेरींग युनिट ८०५ नग किंमती ३०,९५,०००/- रू असा एकुण ५९,५१,०००/- रू चा मुद्देमाल चोरून कंपनीचे बाहेर नेतांना दिसुन आले.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी येथे पोउपनि, सयाम यांनी आरोपींविरूध्द्र कलम ३८१, ३४ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा दाखल करून, आरोपी क. २ ते ५ यांना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

प्राणांतीक अपघात करणाऱ्या आरोपीस अटक

Tue May 28 , 2024
नागपूर :- पोलीस ठाणे पारडी हहीत वार्ड क. २. कापसी बुजूर्ग, नागपूर येथे राहणारे फिर्यादी नामे रोशन हरीभाऊ गजभिये वय ४० वर्ष रा. हे उमीया वसाहत कडे जाणाऱ्या रोडवर, पारडी, नागपूर येथे त्यांचा रोशन ढावा चालवितात. त्यांचे ढाब्यावर मागील तिन वर्षा पासुन रामु नावाचा ईसम वय अंदाजे ५० वर्ष हे काम करतात व ते तेथेच राहत होते. ते मुके असल्याने […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com