फसवणूक करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर :-फिर्यादी सूमूख नितेश मिश्रा, वय ४६ वर्षे, रा. प्लॉट नं. २७, अमृत स्मृती बंगलो, बलराज मार्ग, तोली, नागपूर यांचे पोलीस ठाणे प्रतापनगर हद्दीत, प्लॉट नं. ५, जलविहार कॉलोनी, हिंगणा टि-पॉईन्ट, रिंग रोड येथे ‘शतायू कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज’ नावाचे युजी कॉलेज आहे. नमुद कॉलेज मध्ये आरोपी नामे गुलशन वर्मा, वय २१ वर्षे, रा. फ्लॅट नं. २०२, दुसरा माळा, गुरूदत्त हाऊसिंग सोसायटी, नरेन्द्र नगर, नागपूर हा अकाऊंटंट व कॅशीअर चे काम मागील ८ वर्षांपासून करीत होता. दिनांक १०.०१.२०२३ चे १०.०० वा. ते दिनांक ०९.०३.२०२४ चे १२,०० वा. चे दरम्यान, आरोपीने कॉलेजच्या नावाने खोटे युपीआय आयडी बनवुन, विद्याथ्यांचे अॅडमीशन करीता खोटी पावती पुरवुन, आपले स्वतःचे फोन पे अॅकाऊंट वर १२,९८,५००/- रू. वळते करून, फिर्यादी, विद्यार्थी व कॉलेजची आर्थिक फसवणुक केली.

याप्रकरणी फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे प्रतापनगर येथे पोउपनि, दंधाले यांनी आरोपीविरू‌द्ध कलम ४०८, ४२०, ४६५, भा.दं.वि. अन्वये गुन्हा नोंदवुन, आरोपीचा शोध घेत आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

नागपूर शहर पोलीसांची दारूबंदी, जुगार, इंकन ड्राईव्ह कायदा अंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई

Tue Mar 12 , 2024
नागपूर :- नागपूर शहर पोलीसांनी पोलीस ठाणे हदीत महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये ०३ केस व एन.डी.पी.एस अन्वये ०१ केस असे एकुण ०४ केसेसमध्ये एकुण ०९ ईसमावर कारवाई करून रू. २५,९७,२८५/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच, वाहतुक शाखा पोलीसांनी मोटार वाहन कायद्यान्वये विविध कलमांखाली एकुण २,७४२ वाहन चालकांवर कारवाई करून एकूण रू. १,९४,९००/- तडजोड शुल्क वसूल केले आहे. वरील सर्व मोहीम […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights