अवैध रेतीची चोरटी वाहतुक करणाऱ्या आरोपीतांविरूद्ध गुन्हा नोंद, वाहनासह एकूण २०३५००/- रूपयाचा मुद्देमाल जप्त

– नागपूर ग्रामीण विशेष पथकाची कारवाई

उमरेड :- पोलीस अधिक्षक यांचे विशेष पथकातील स्टाफ पोस्टे उमरेड हहीत पेट्रोलिंग करीत असताना गोपनीय सूत्रधारांकडून माहीती मिळाली की, एक इसम हा त्याचे मालकीची टिप्पर क्र. एम एच.- ४९/ए टी- ६३०७ चा वापर करून मौजा मांगरूळ फाटा येथे रेती चोरी करून शासनाचा महसुल बुडवुन टिप्पर मध्ये लोड करून अवैधरीत्या वाहतूक करतो. अशा खात्रीशीर बातमीवरून उमरेड येथील मौजा मांगरूळ फाटा येथे नाकाबंदी करीत असताना टिप्पर क्र. एम एच. ४९/ए टी- ६३०७ चा चालक आरोपी नामे मच्छोद्र नरहरी गीरी, वय २७ वर्ष, रा. प्लॉट नं. १०१ लाल शाळेजवळ भांडेवाडी पारडी नागपुर यास स्टाफने थांबवून पाहणी केली असता टिप्पर वाहनामध्ये अंदाजे ०५ ब्रास रेती मिळून आल्याने सदर टिप्पर चालकास टिप्पर मधील रेतीचे रॉयल्टी बाबत विचारले असता रॉयल्टी नसल्याचे सांगितल्याने व सदरची रेती ही चोरीची असल्याची खात्री झाल्याने आरोपीच्या ताब्यातून एक पांढऱ्या निळ्या रंगाची टाटा कंपनीचा १० चक्का टिप्पर ज्याचा वाहन क्र. एम ४९ ए टी ६३०७ किंमती २००००००/- रू मध्ये ०५ ब्रास रेती प्रत्येकी ब्रास ५०००/- रू प्रमाणे २५०००/- असा एकुण २०३५००/- रूपयाचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपी नामे १) मच्छोद्र नरहरी गीरी, वय २७ वर्ष, रा. प्लॉट नं. १०१ लाल शाळेजवळ भांडेवाडी पारडी नागपुर याने २) निलेश भाजीपालोय खरबी चौक दिघोरी नागपुर याचे सांगण्यावरून विनापरवाना रेती चोरी करून वाहतूक करताना मिळून आले. आरोपींविरुद्ध पोस्टे उमरेड येथे कलम ३७९, १०९, ३४ भा.द.वी. सहकलम ४८ (७), ४८(८) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, सहकलम २१, ०४ खाणी आणि खनिजे अधिनियम १९५७ सहकलम ३ सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक अधि. १९८४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे.

सदरची कार्यवाही ही पोलीस अधीक्षक नागपूर प्रमीण हर्ष ए. पोदार (भापोसे), अपर पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ यांचे मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक किशोर शेरकी, पोना प्रणय बनाफर पोअं बालाजी बारगुले, पोलीस अंमलदार कार्तिक पुरी, विशेष पथक नागपूर ग्रामीण यांनी केली.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

जिवानीशी ठार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला कोर्टातुन शिक्षा

Wed Apr 24 , 2024
नागपूर :- पारशिवनी येथील फिर्यादी नामे विकास रूपराव सहारे वय १९ वर्षे, रा. दहेगाव यांच्या रिपोर्ट वरुन पो.स्टे. पारशिवनी येथे अप. क्र. २९१/१८ कलम ३०७, ३२४, ३२३ भादवि कायद्यान्वये गुन्हा नोंद झालेला होता. यातील फिर्यादी नामे विकास सहारे रा. दहेगाव हा आपल्या साथीदारांसह बसला असता यातील आरोपी नामे- सागर लीलाधर सहारे वय १९ वर्षे, रा. दहेगाव हा फिर्यादी जवळ आला […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com