प्रांणाकीत अपघात करणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

नागपूर :- दिनांक २२.०३.२०२४ चे ०९.०० वा. चे सुमारास, फिर्यादीचे वडील नामे महादेव खुशाल तिजारे, वय ६८ वर्षे, रा. १०३, पडोळे नगर, वाठोडा रोड, नंदनवन, नागपूर हे पोलीस ठाणे नंदनवन हद्दीतुन वाठोडा रोड, संघर्ष नगर पि.यु.पी गोडावुनचे समोरून पायदळ आपले कामावर जात असतांना, एका अज्ञात अॅक्टीव्हा गाडीचे चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे चालवुन फिर्यादीचे वडीलांना धडक देवून गंभीर जखमी करून पळुन गेला. जखमी यांना उपचारकामी राधाकृष्ण हॉस्पीटल येथे दाखल केले असता दि. २६.०३.२०२४ वे १६,०० वा. डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले.

याप्रकरणी फिर्यादी ताराचंद महादेव तिजारे वय ४२ वर्ष यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे नंदनवन येथे पोउपनि ठाकुर यांनी आरोपीविरूध्द कलम २७९, ३३८, ३०४(अ) भा.द.वि. सहकलम १३४, १७७ मो.वा.का अन्वये गुन्हा दाखल करून, पुढील तपास करीत आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

घरफोडी गुन्हयातील आरोपी जेरबंद

Thu Mar 28 , 2024
नागपूर :- फिर्यादी उत्तम अरूनलाल चौधरी हा गोडावुन मध्ये काम असल्यामुळे गोडावुनचा मागे गेला असता गोडावुन चेक केले असता गोडावुन मधील १) पॉवरकेबल २) चोप्सों मशिन ३) पुरानी पाँवर कटिंग मशिन ४) पॉवर टुल्स स्पेअर ५) पुराना कॉपर केबलग्लैंड ६) पुरानी इजिलेजर मशिन ७) पुराने मास्टर लेबल ८) डीव्हीआर असा मुद्देमाल कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेले. अशा फिर्यादीच्या रिपोर्ट वरून […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights