प्राणांतिक अपघात करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर :- फिर्यादीचा भाऊ नामे कबीर गणेश गवई, वय २२ वर्षे, रा. सिंगापूर सिटी अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. १०९, बेसा, नागपुर हा त्याचे बुलेट गाडी क. एम. एच. ४९, बी.जी ४५०८ ने पोलीस ठाणे हिंगणा हद्दीतुन मोहगाव ते झिल्पी कडे जाणाऱ्या रोडने जात असताना, कोणीतरी अज्ञात वाहन चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे चालवुन फिर्यादीचे भावाचे बुलेट गाडीला धडक देवुन गंभीर जखमी करून पळुन गेला. जखमी यास उपचारकामी एम्स हॉस्पीटल येथे नेले असता, तेथील डॉक्टरांनी त्यास तपासुन मृत घोषीत केले.

याप्रकरणी फिर्यादी शिलरत्न गणेश गवई, वय ३१ वर्षे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे हिंगणा येथे पोउपनि, राऊत यांनी आरोपीविरुध्द कलम २७९, ३०४(अ) भा.द.वि., सहकलम १३४, १७७, १८४ मो.वा.का. अन्वये गुन्हा दाखल करून, अज्ञात वाहनचालकाचा शोध करीत आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

नागपूर शहर पोलीसांची दारूबंदी, जुगार, ड्रंकन ड्राईव्ह कायदा अंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई

Sun Mar 17 , 2024
नागपूर :- नागपूर शहर पोलीसांनी पोलीस ठाणे हद्दीत महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये ०७ केससमध्ये एकुण ०७ ईसमावर कारवाई करून रू. ४७,७१२/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जुगार कायद्यान्वये ०१ केसमध्ये एकुण ०१ ईसमावर कारवाई करून रू. १२.२६०/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच, वाहतुक शाखा पोलीसांनी मोटार वाहन कायद्यान्वये विविध कलमांखाली एकुण ३,१९० वाहन चालकांवर कारवाई करून एकूण रू. २,५४,५५०/- तडजोड […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights