सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या 81 प्रकरणांची नोंद

– उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. शुक्रवार (ता. 03) रोजी उपद्रव शोध पथकाने 81 प्रकरणांची नोंद करून 57 हजार 800 रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत 26 प्रकरणांची नोंद करून 10 हजार 400 रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 02 प्रकरणांची नोंद करून 200 रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 2 प्रकरणांची नोंद करून 800 रुपयांची वसुली करण्यात आली.

वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 19 प्रकरणांची नोंद करून 32 हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. वर्कशॉप, गॅरजेस व इतर दुरुस्तीचे व्यवसायीकांने रस्ता, फुटपाथ मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 04 प्रकरणाची नोंद करुन 4 हजार रुपयाचा दंड वसुल करण्यात आला.

उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास 22 प्रकरणांची नोंद करून 4 हजार 400 रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (संस्था) असल्यास 6 प्रकरणांची नोंद करून 6 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

*प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवी बाळगणाऱ्या 02 प्रकरणांची नोंद*

मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे शुक्रवार (ता. 03) रोजी प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या गांधीबाग झोन अंतर्गत बब्बु हॉटेल मोमीनपुरा व सतरंजीपरा झोन अंतर्गत गौरव किराणा शॉप नेहरु पुतळा ईतवारी 2 प्रकरणची नोंद करून एकुण 10 हजार रुपयाचा दंड वसूल केला. याशिवाय धरमपेठ झोन अंतर्गत वृन्दांवन कन्सट्रशन्स खरे टाऊन, नेहरुनगर झोन अंतर्गत एलीगन्स बिल्डर्स नवीन सुभेदार लेआऊट, मंगळवारी झोन अंतर्गत प्राईड इनविल्व ईतवारी रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य पसरविणे या अंतर्गत तीन प्रतिष्ठांनाकडुन एकुण 30 हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. मंगळवारी झोन अंतर्गत एलिट एक्स जीम गोरेवाडा रोड परवानगी न घेता बॅनर आणि होर्डिग लावल्यास 5 हजार रुपयाचा दंड वसुल करण्यात आला. पंजाबराव साहारे बेझनबाग परवानगी न घेता सर्विस रोड खोदकाम केल्याबाबत 5 हजार रुपायांचा दंड वसुल करण्यात आला. असे एकूण 07 प्रकरणाची नोंद करून 50 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

चना खरेदीसाठी जिल्ह्यात सात खरेदी केंद्रे

Sat May 4 , 2024
यवतमाळ :- आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत चना खरेदीसाठी जिल्ह्यातील महागाव, पांढरकवडा, झरी जामणी, पुसद, आर्णी, दिग्रस, बाभुळगांव या सात तालुक्यात खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. या केंद्रावर शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी खरेदी केंद्रावर दि.28 मार्च ते 25 जून पर्यंत सुरु राहणार आहे. खरेदी केंद्रांमध्ये तालुका खरेदी विक्री समिती महागांव, तालुका खरेदी विक्री समिती पांढरकवडा, झरी तालुक्यात बळीराजा फळे फुले भाजीपाला […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com