सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या ८९ प्रकरणांची नोंद

– उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई                        

नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. गुरुवार (ता.१) रोजी उपद्रव शोध पथकाने ८९ प्रकरणांची नोंद करून १,०६,६०० रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत २८ प्रकरणांची नोंद करून ११,२०० रुपयांची वसुली करण्यात आली.व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे याअंतर्गत ०४ प्रकरणांची नोंद करून ४०० रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे याअंतर्गत ०२ प्रकरणांची नोंद करून ८०० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

मॉल, उपहारगृह,लॉजिंग बोर्डिंग होर्डिंग सिनेमाहॉल, मंगल कार्यालये, कॅटरर्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर इत्यादींनी रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा, अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत ०३ प्रकरणांची नोंद करून ६००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत ०७ प्रकरणांची नोंद करून १५००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. चिकन सेंटर मटन विक्रेता यांनी त्यांचा कचरा रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी टाकणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून १००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.सार्वजनिक रस्ता, फुटपाथ,मोकळी जागा इत्यादी ठिकणी बांधकाम मलबा/टाकाऊ कचरा टाकणे साठवणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून १००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास २६ प्रकरणांची नोंद करून रु ५२०० दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास १६ प्रकरणांची नोंद करून रु १६००० दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. हरित लवाद यांनी दिलेल्या दि.०३.०७.२०१७ च्या आदेशाप्रमाणे व दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विवाह सभागृह व लाॅन्स यावर कार्यवाही करणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून ५०,००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

*प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यां ०४ प्रकरणाची नोंद*

मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या ०४ प्रकरणांची नोंद करून ६५ हजार रुपयाचा दंड वसूल केला. यात प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या मे. जॅकी सोनपापडी कारखाना यांच्याकडून ५ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. शोध पथकाने रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य टाकणाऱ्या मे. संजय तुकाराम यांच्याकडून रुपये ५ हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच रस्त्यालगत लँबचा कचरा जाळल्याप्रकरणी मे. मोची शुज यांच्याकडून रुपये ०५ हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला. कचरा चेंबर मध्ये टाकल्याप्रकरणी मे. स्टेप इन् यांच्याकडून रुपये ५० हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला.

NewsToday24x7

Next Post

दिल्ली पब्लिक स्कूल, मिहान ने कक्षा I और II के लिए वसंत पिकनिक का आयोजन किया

Sun Feb 4 , 2024
नागपूर :-हंसी और रंगों के बीच, कक्षा I और II के छात्रों ने हरे-भरे स्कूल के लॉन में एक रमणीय पिकनिक के दौरान वसंत की खुशी का आनंद लिया। यह कार्यक्रम हंसी, पीले रंग और मौसम का उत्साहपूर्ण सार एक साथ लेकर आया। नीले आकाश के नीचे, छात्रों ने उत्सव में एक स्वादिष्ट स्पर्श जोड़ते हुए, ‘कैनेप चाट’ बनाने की […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com