जिवानीशी ठार करणाऱ्या आरोपीला कोटीतून शिक्षा

पो.स्टे. अरोली :- फिर्यादी नामे- राजकुमार फुलचंद शेटे, वय ३८ वर्ष, रा. रेवराल ता. मौदा यांच्या रिपोर्ट वरून पो.स्टे. अरोली येथे अप. क्र. ६२/२०२० कलम ३०२ भादवि. कायद्यान्वये गुन्हा नोंद झालेला होता. यातील मृतक नामे- दिगीवर जागोवा घुले, वय ५२ वर्ष रा. रेवराल ता. मौदा व आरोपी नामे- मुरलीधर कानुनी ढोमणे, वय ४० वर्ष, रा. रेवराल ता. मौदा यांचे घर एकमेकाला लागुन असुन नमुद घटना घडली त्या वेळी व ठिकाणी मृतक व आरोपी यांच्यात घरासमोरील अंगणाच्या जागेवरुन वादविवाद होवुन यातील आरोपाने मृतक यास लाकडी दांडयाने मृतकाच्या डोक्यावर, छातीवर मारून गंभीर जखमी केले. उपचारादरम्यान मृतक हा मरण पावला.

सदर प्रकरणाचे तपास सहायक पोलीस निरीक्षक विवेक सोनवाने यांनी करून सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ठाकरीता मा. कोर्टामध्ये सादर केले. आज दिनांक २४/०५/२०२३ रोजी मा. कोर्ट विद्यमान न्यायाधीश डी. जे. देशमुख यांनी वरील नमुद आरोपीस कलम ३०२ भादवि मध्ये आजिवन कारावास व ५०००/- रु. दंड. दंड न भरल्यास ०१ महीना साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे. कोर्ट कामात पैरवी अधिकारी म्हणून पोशि/ १२०२ उमेश पाल पो. स्टे अरोली यांनी मदत केली आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com