SWATCHTA PAKHWADA 2022’ WAS CELEBRATED AT NATIONAL ACADEMY OF DEFENCE PRODUCTION AMBAJHARI

Nagpur:-‘Swatchta Pakhwada 2022’ was celebrated at National Academy of Defence Production Ambajhari from 01 Dec 2022 to 15 Dec 2022 to commemorate the Swatchta Abhiyan started by the Govt of India.

The “Swatcha Pakhwada” was inaugurated by DC Srivastava, General Manger by administering cleanliness pledge to all officers and workers of National Academy of Defence Production Ambajari, Nagpur.

NewsToday24x7

Next Post

शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत महाविद्यालय व अनुसूचीत जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन

Fri Dec 16 , 2022
नागपूर  : शैक्षणिक सत्र 2022-23 करिता Mahadbtmahait.gov.in हे शिष्यवृत्ती/फ्रिशीपचे फार्म भरणेस्तव पोर्टल सुरु झालेले आहे. महाविद्यालयातील मॅट्रीकोत्तर प्रवेशित असलेल्या सर्व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप चे अर्ज आवश्यक असलेल्या सर्व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती/फ्रिशीप चे अर्ज आवश्यक सर्व कागदपत्रे अपलोड करुन तात्काळ भरुन घेण्यात यावे व त्यासंबंधीच्या सूचना महाविद्यालय स्तरावरुन विद्यार्थ्यांना देण्यात याव्यात तसेच सुचनाफलकावर सुचना लावण्यात […]

You May Like

Latest News

The Latest News

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com