स्वच्छ भारत अभियान : उपद्रव शोध पथकाची कारवाई

नागपूर : स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने गुरुवार ता. 25) 4 प्रतिष्ठानांवर कारवाई करून 40 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांच्या मार्गदर्शनात लक्ष्मी नगर झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मे. कलश निर्माण, स्वावलंबी नगर, नागपूर यांच्यावर रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य पसरविल्याबद्दल कारवाई करून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. धरमपेठ झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे जैन कंन्स्ट्रक्शन, सुदामा टॉकीजच्या मागे, गोकुलपेठ, नागपूर यांच्यावर बांधकाम सुरु असतांना ड्रेनेज लाईन तोडल्याबद्दल कारवाई करून 1५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.

धंतोली झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे निवान रेसीडेंसी, मनिष नगर, नागपूर यांच्यावर रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य पसरविल्याबद्दल कारवाई करून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.सतरंजीपुरा झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मे. हरिश क्लॉथ स्टोर्स, भारत माता चौक, इतवारी नागपूर या दुकानावर प्लास्टिक पिशवीच्या वापर केल्याबद्दल कारवाई करून ५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com