स्वच्छ भारत अभियान : उपद्रव शोध पथकाची कारवाई

नागपूर :- स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने मंगळवार ता.23) 9 प्रतिष्ठानांवर कारवाई करून 70 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांच्या मार्गदर्शनात धरमपेठ झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे हरित न्यायाधिकरण कायद्यांतर्गत रस्त्याच्या कडेला जेवण/अन्न फेकणे आणि वाया घालवणेबाबतची कारवाई करून मे कुशन क्रियेटर्स, रामनगर चौक, नागपूर यांच्यावर 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

मे. सुपरिटेंडेंट सेंट्रल म्युझियम,FIC गोडाऊन मिठा निम दर्गाह, नागपूर यांच्यावर कार्यालय परिसरात कचरा जाळल्याने आणि आसपासच्या परिसरात प्रदूषण पसरविण्याबाबत कार्यवाही करुन 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. नॅच्युरल आईस क्रिम, वेस्ट हाय कोर्ट रोड यांच्यावर दुकानातील कचरा रस्त्यावर टाकल्याबाबत कार्यवाही करुन 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. हनुमान झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मे. मेंढेकर हॉस्पीटल, घाट लेआऊट, हुडकेश्वर रोड, नागपूर यांच्यावर रस्त्याच्या कडेला कचरा आढळून आल्याने कारवाई करून 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.

धंतोली झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मे. लेविनो टवेल बिल्डर्स, नरेन्द्र नगर, नागपूर यांच्यावर रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य पसरविल्याबद्दल कारवाई करून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. नेहरु नगर झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मे. नारायणी इंन्टरप्राईजेस, नागपूर यांच्यावर रस्त्यालगत बांधकाम साहित्य पसरविल्याबद्दल कारवाई करून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गांधीबाग झोन अंतर्गत मे. दारवे किराणा स्टोर्स या दुकानावर प्लास्टिक पिशवीच्या वापर केल्याबद्दल कारवाई करून ५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. सतरंजीपुरा झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे अर्हनिश हॉस्पीटल, रानी दुर्गावती चौक, नागपूर यांच्या सामान्य कचऱ्यासह जैव वैद्यकीय कचरा आढळून आल्याने कारवाई करून 25 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. तसेच लगडगंज झोनच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे श्रीनिवास राठी, वर्धमान नगर, नागपूर यांच्यावर रस्त्याच्या कडेला ड्रेनेज लाइन तुटलेली आढळून आल्याने कारवाई करून 5 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com