अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय गोंदिया यथे सुरू

भंडारा :-  गोंदिया अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय दि. 11 जुलै 2022 पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालय, दुसरा माळा कक्ष क्र. 214, 209 मध्ये सुरू करण्यात आलेले आहे. समिती कार्यालय गोंदिया येथे सुरु झाल्यापासुन नियमितपणे सुनावणी घेण्यात येत आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी बांधवांकडून अर्ज सुद्धा प्राप्त करून घेणे नियमितपणे सुरू आहे.

या समितीचे कार्यक्षेत्र भंडारा-गोंदिया जिल्हयाकरीता असून भंडारा-गोंदिया जिल्हयातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी गोंदिया येथुनच जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती गोंदिया यांनी केले आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com