सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या ८० प्रकरणांची नोंद

– उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

 नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. शुक्रवार ( ता. 10) रोजी उपद्रव शोध पथकाने ८० प्रकरणांची नोंद करून ५८,३०० रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे.

हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत १५ प्रकरणांची नोंद करून ६,००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत ४ प्रकरणांची नोंद करून ४०० रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत ४ प्रकरणांची नोंद करून १६०० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

तर मॉल, उपहारगृहे, लॉजिंग, बोर्डींगचे हॉटेल, सिनेमा हॉल, मंगलकार्यालय, कॅटरस, सर्व्हीस प्रोव्हायडर आदींनी रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा आशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत २ प्रकरणांची नोंद करून ४००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तीक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत १८ प्रकरणांची नोंद करून २८,५०० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

याशिवाय सार्वजनिक रस्ता,फुटपाथ, मोकळी जागा इत्यादी ठिकाणी बांधकामाचा मलबा/टाकावू कचरा/साठवणे, प्रथम अशा ठिकाणी टाकणे या अंतर्गत १ प्रकरणांची नोंद करून रु १००० दंड वसूल करण्यात आला. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव व्यक्ती असल्यास २४ प्रकरणांची नोंद करून रु ४८०० दंड वसूल करण्यात आला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास १२ प्रकरणांची नोंद करून रु १२,००० दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

NewsToday24x7

Next Post

बांधकाम साहीत्य उघड्यावर ठेवल्याने ४८ हजारांचा दंड

Mon Nov 13 , 2023
चंद्रपूर :- चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने रस्त्यावर बांधकाम साहीत्य ठेवणाऱ्या ३२ बांधकामांवर कारवाई करून ४८ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. संबंधीतांकडुन दंड वसुल करून पुन्हा सदर कृती न करण्याची ताकीद सुद्धा देण्यात आली आहे. वायु आणि विविध प्रकारचे प्रदूषण यामुळे श्वसनासंबंधी व इतर आजार उद्भवतात. यास कारणीभुत घटकांवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने मा.उच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत. यात […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com