रब्बी हंगाम सन 2022-23 रब्बी पिकाची पैसेवारी जाहीर

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हयात एकूण 1689 गावे असून,रब्बी पिकाची गावे 148 आहेत. त्यापैकी रब्बी गावामध्ये पीके नसलेली गांवे 94 आहेत. सदर रब्बी पिक असलेल्या गावापैकी 50 पैशाचे आत पैसेवारी असलेले रब्बी गावे 0 असून,50 पैशाचे वर पैसेवारी असलेल्या एकुण रब्बी पिक असलेल्या गावांची संख्या 54 आहेत. अशा प्रकारे एकूण 54 रब्बी पिक असलेल्या गावांची पैसेवारी जाहीर केलेली आहे. गडचिरोली जिल्हयाची रब्बी हंगाम 2022-23 या वर्षाची हंगामी पैसेवारी ही 0.65 आहे. असे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

@ फाईल फोटो

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com