नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांनी केली किल्ले कोलार तसेच नांदा फाटा येथील गणेश विसर्जन स्थळाची पाहणी

नागपूर :- नागपूर ग्रामीण हद्दीतील पोलीस स्टेशन खापरखेडा अंतर्गत येणाऱ्या किल्ले कोलार येथे सुमारे ११ हजार खाजगी गणपतीचे विसर्जन यावेळी होणार असुन तसेच नांदाफाटा कोराडी येथील कृत्रिम तलाव येथे जवळपास १५०० सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन होण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहर आणि ग्रामीण येथील सार्वजनिक व खाजगी गणपतीचे या दोन्ही ठिकाणी विसर्जन होणार आहे.

दिनांक १३/०९/२०२३ रोजी नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष ए. पोहार (भा. पो. से.) यांनी दोन्ही विसर्जस्थळाची पाहणी करून तसेच चोख बंदोबस्त लावण्यासंबंधी आढावा घेतला. कोलार नदी किल्ले कोलार विसर्जनस्थळ येथील पाहणी करून बंदोवस्त संबंधाने नियोजन आखण्यात आले.

NewsToday24x7

Next Post

नागपूर ग्रामीण जिल्हयाची अवैध धंदयाविरूद्ध विशेष मोहीम

Sat Sep 16 , 2023
नागपूर :- पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण हर्ष ए. पोद्दार (भा.पो.से.) यांनी आगामी पोळा व गणेशोत्सव सणादरम्यान अवैध दारूविरुद्ध विशेष मोहीम सुरू केलेली असुन सदरची मोहीम दिनांक ०६/०९/२०२३ पासुन सुरू करण्यात आली आहे. सदर मोहीमेदरम्यान आजपावेतो २८ दिवसात नागपूर ग्रामीण जिल्हयात १६३ आरोपीतांवर कार्यवाही करण्यात आलेली असुन जवळपास एकुण (७९७८६० /- रूपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. सदरची मोहीम अशीच गणेश […]

You May Like

Latest News

The Latest News

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com