खासदार क्रीडा महोत्सव , सॉफ्टबॉल निकाल (प्रथम, द्वितीय व तृतीय)

खासदार क्रीडा महोत्सव

सॉफ्टबॉल

निकाल (प्रथम, द्वितीय व तृतीय)

सीनिअर पुरूष

केकेएम, डीएनसी, एनएमसी/एनडीएसए

सीनिअर महिला

कमला नेहरू महाविद्यालय, एनडीएसए, एनए कॉलेज उमरेड

ज्यूनिअर मुले

केकेएम,कळमेश्वर, एनएमसी, भालेराव स्कूल सावनेर

ज्यूनिअर मुली

नूतन भारत विद्यालय, तिडके विद्यालय, जाई बाई स्कूल

सबज्यूनिअर – मुले

जवाहर लाल नेहरू, तिडके विद्यालय, मुनसिपल हाय,कळमेश्वर

सब जुनिअर – मुली

तिडके विद्यालय,रमेश चांडक, भवन्स हाय स्कूल

सीनिअर – पुरुष

बेस्ट प्लेअर – सुजल मंडपे

बेस्ट पिचर – सोहम निमजे

बेस्ट कॅचेस – वेदांत पाठणकर

सीनिअर – महिला

बेस्ट प्लेअर – राहनुमा आलम

बेस्ट कॅचर – ज्योती नेओवळे

बेस्ट पिचर – उर्वशी सानेश्वर

ज्यूनिअर – मुले

बेस्ट प्लेअर – प्रणय गौगळ

बेस्ट पिचर – दीपक शेमभेकर

बेस्ट कॅचेस – यश गुरव

ज्यूनिअर – मुली

बेस्ट प्लेअर – पूनम मुंढे

बेस्ट कॅचर – कावेरी नांदगावे

बेस्ट पिचर – प्रिन्सी कंठाने

सबज्यूनिअर – मुले

बेस्ट प्लेअर – वेदांत लाहुते

बेस्ट कॅचर – क्रिश पाटील

बेस्ट पिचर – रोहित बोबडे रोनित

सबज्यूनिअर – मुली

बेस्ट प्लेअर – भूमिका धरूडकर

बेस्ट कॅचर – अंशिका निनावे

बेस्ट पिचर – गौरी कौल

 

 

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com