जिल्हा नागपूर ग्रामीण माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियान

नागपूर :- जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सद्यस्थिती :-

1) वैदयकीय अधिकाऱ्याकडून तपासणी करण्यात आलेल्या १८ वर्षे वयोगटावरील लाभार्थ्यांची संख्या – 83501

2) BP (रक्तदाबाची) तपासणी करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या -63332

3) Chest Xray (ग्रामीण रुग्णालय व पुढील संस्था ) करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या (गरजेनुसार) – 1266

4) दंतरोग तपासणी करण्यात आलेल्या लाभार्थीची संख्या -4976

5) वैदयकीय अधिकाऱ्याकडून तपासणी करण्यात आलेल्या गरोदर मातांची लाभार्थ्यांची संख्या – 12842

6) अतिजोखमींच्या मातांची संख्या 398

7) टीडी लसीकरण केलेल्या गरोदर महिलांची संख्या -2243

8) स्ञीरोग तज्ञामार्फत तपासणी केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या -2373

9) सोनोग्राफी करण्यात आलेल्या मातांची संख्या -1402

10) वैदयकीय अधिकाऱ्याकडून तपासणी करण्यात आलेल्या 30 वर्षे वयोगटावरील लाभार्थ्यांची संख्या -49580

11) संशयित कर्करोग संख्या -327

12)मधुमेह निदान झालेल्या ची संख्या -1451

Email Us for News or Artical - dineshdama[email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com