3 ऑक्टोबर रोजी लोकशाही दिन..

नागपूर : जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन सोमवार, 3 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बचत भवन येथे दुपारी 1 ते 2 या वेळेत करण्यात येणार आहे.

लोकशाही दिनाकरीता नागरिकांकडून 3 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत तक्रार व निवेदन अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. तक्रार अर्ज दाखल केलेल्या नागरिकांना व्यक्तीश: लोकशाही दिनात सहभागी व्हावे लागेल.

तक्रार अर्ज व निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे आसावे. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील तक्रार अर्जावर एक महिन्यात कार्यवाही न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज सादर करावा. तालुका लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.

नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे मार्फत आयुक्त नागपूर महानगरपालिका व सभापती नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र्यपणे लोकशाही दिनाचे आयोजन त्यांचे कार्यालयात करण्यात येत असल्यामुळे सदर कार्यालयाशी संबंधित तक्रारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात दाखल न करता संबंधित कार्यालयात आयोजित होत असलेल्या लोकशाही दिनात सादर करण्यात याव्यात.

लोकशाही दिनाच्या तक्रारीचे निकष याप्रमाणे आहेत. अर्ज विहित नमुन्यात असावा. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेला अर्ज, नोकरीविषयक, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी तसेच तक्रार व निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे नसेल व कार्यालय प्रमुखांनी अंतिम उत्तरे दिलेले प्रकरणे असेल अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com