सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या ११६ प्रकरणांची नोंद

– उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. गुरुवार (ता.८) रोजी उपद्रव शोध पथकाने ११६ प्रकरणांची नोंद करून ८४ हजार ९०० रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत ४८ प्रकरणांची नोंद करून १९,२०० रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे याअंतर्गत १० प्रकरणांची नोंद करून १००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे याअंतर्गत १० प्रकरणांची नोंद करून ४००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस अशा संस्थांनी रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा आशा ठिकाणी कचरा टाकणे या याअंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून १००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

मॉल, उपहारगृह,लॉजिंग बोर्डिंग होर्डिंग सिनेमाहॉल, मंगल कार्यालये, कॅटरर्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर इत्यादींनी रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा, अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून २००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत १० प्रकरणांची नोंद करून १८५०० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

चिकन सेंटर, मटन विक्रेता यांनी त्यांचा कचरा रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा ठाकणे या अंतर्गत ०३ प्रकरणांची नोंद करून ३००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. वर्कशॉप, गराज व इतर दुरुस्तीचे व्यावसायिकाने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा ठाकणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून १००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास २६ प्रकरणांची नोंद करून रु ५२०० दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास ०५ प्रकरणांची नोंद करून रु ५००० दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. हरित लवाद यांनी दिलेल्या दि,०३/०७ / २०१७ च्या आदेशाप्रमाणे व दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विवाह सभागृह व लॉन्स यावर कार्यवाही करणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून २५००० रुपयांची वसुली करण्यात आली. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

*प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यां ०७ प्रकरणाची नोंद*

मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या ०३ प्रकरणांची नोंद करून १५ हजार रुपयाचा दंड वसूल केला. यात हरित लवाद यांनी दिलेल्या दि,०३/०७ / २०१७ च्या आदेशाप्रमाणे व दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विवाह सभागृह व लॉन्स यावर कार्यवाही करणे या अंतर्गत ०१ प्रकरणांची नोंद करून २५००० रुपयांची वसुली करण्यात आली.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आरोपीतांना कोर्टातुन शिक्षा

Fri Feb 9 , 2024
कोंढाळी :- फिर्यादी नामे – पोशि/९९४ पन्नालाल नंदलाल बटाउवाले पो.स्टे. कोंढाळी यांच्या रिपोर्ट वरुन पो. स्टे. कोंढाळी येथे अप. क्र. १५९/१८ कलम ३५३, ३३२, ३३३, ३२६, १४३, १४७, १४८, १४९, १२० (ख) भादवि. कायद्यान्वये गुन्हा नोंद झालेला होता. यातील फिर्यादी व इतर स्टाफ हे पोलीस ठाणे येथे हजर असतांना माहिती मिळाली की, वर्धा रोडवरील पल्टी झालेल्या दारूच्या गाडीतील काही माल […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com