शारीरिक व मानसिक छळ करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल 

मौदा :-पो. स्टे. मौदा फिर्यादी मागे आशा राजेश पैन, वय २५ वर्ष, ए. आजाद चौकातला हिचा आरोपी पती नामे- राजेश श्रावन वैदय, वय ३५ वर्ष, रा. आझाद चौक धानला हा दारु पिण्याच्या सवईचा असून यातील फिर्यादीला नेहमी दारू पिवून मारतो काही दिवसा पूर्वी यातील फिर्यादीला आरोपीने तिच्या वडीलांकडुन ४०,०००/- मागीतले व त्यांनी दिले त्यानंतर फिर्यादीने मुलीसाठी १० ची सोन्याची चैन बनवुन मागीतली व मुलीच्या वाढदिवसासाठी २०,०००/- रु मागीतले यातील आरोपी हा नेहमी तिला वडीलांकडुन पैश्याची मागणी करत राहतो सदर प्रकरणी फिर्यादीचे रिपोर्ट वरून पो.स्टे. मौदा येथे आरोपीविरुद्ध कलम ४९८ अ भादवी कलम ३, ४ १९६१ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून गुन्हयाचा पुढील तपास पोहा १६९ गौतम नेताम हे करीत आहे.

NewsToday24x7

Next Post

विनयभंग करणाऱ्या आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल

Sun May 28 , 2023
सावनेर :- दिनांक २६/०५/२०२३ चे ०९/०० वा. दरम्यान फिर्यादीच्या घराजवळ राहणारा आरोपी नामे धर्मेंद्र पुंडलीक बनकर, रा. तेलकामठी कळमेश्वर याने फिर्यादीस एका वर्षा अगोदर मी तुझ्यावर प्रेम करतो असे बोलला असता फिर्यादीने याबाबत आपल्या आई वडीलांना सांगीतल्यावरून आरोपीने त्यांना माफी मागीतली होती. फिर्यादीचा एम. एस. सी. आय. टी. चा क्लास असल्याने फिर्यादी नियमीत वेलेवर आपले आतेभाऊच्या गाडीवर वसुन सावनेर येथे […]

You May Like

Latest News

The Latest News

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com