पळवून नेणाऱ्या आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल

रामटेक :- दिनांक ०४.०५.२०२३ चे १८.०० वा. दरम्यान पो.स्टे. रामटेक हद्दीत फिर्यादी यांची अल्पवयीन मुलगी वय १५ वर्ष २ महिने २५ दिवस हिचे आरोपी नामे कोमल गजानन चौके रा, पारशिवनी यांचे सोबत अंदाजे १ वर्षांपासून प्रेम संबंध होते. फिर्यादीचे मुलीला आरोपी कोमल गजानन चौके रा. पारशिवनी याने फुस लावुन पळवून नेले.

सदर प्रकरणी फिर्यादी यांच्या रिपोर्टवरून पो.स्टे. रामटेक येथे आरोपीविरुद्ध कलम ३६३ भादवि कायद्यान्वये गुन्हा नोंद केला आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास सपोनि पोस्टे रामटेक स्वाती यावले करीत आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com