४ जियो रिलायन्स कंपनीच्या टॉवरच्या बॅटऱ्या किंमत अंदाजे ७२०००/- रु. चा मुद्देमाल कोणीतरी अज्ञात चोराने  केला लंपास

पो.स्टे. कळमेश्वर :- अंतर्गत ०७ कि. मी. अंतरावरील मौजा रिलायन्स टावर मोराड शिवार येथे दिनांक ३०/०४/२०२३ मे ०४.५० वा. सुमारास यातील अज्ञात आरोपीने पोराड शिवारातील जिओ रिलायन्स कंपनी टॉवर के. एल. आय. एम. एस. ई. एन. बी. ९००५ घोराड येथील ४ जियो रिलायन्स कंपनीच्या टॉवरच्या बॅटच्या किंमती अंदाजे ७२०००/- रु. चा मुद्देमाल कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेला आहे.

सदर प्रकरणी फिर्यादी नामे दिलीप श्रीकृष्ण वाघाये, वय ३८ वर्ष, रा. एमआयडीसी रेल्वे गेट जवळ कळमेश्वर यांच्या रिपोर्टवरून पो.स्टे. कळमेश्वर येथे आरोपीविरुद्ध कलम ३७९ भादवि कायद्यान्वये गुन्हा नोंद केला आहे. आरोपीचा शोध घेणे सुरू असून गुन्हयाचा पुढील तपास पोउपनी टिपले मो. क्र. ९९६०७५७९७४ हे करीत आहे.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com